BILIM

Türkiýede aspirantura okamak mümkinçiligi

Türkiýe Respublikasynyň İstanbul Teknik uniwersiteti Prezidentiň ýanyndaky Adam serişdeleri edarasynyň goldawy bilen halkara adam serişdelerini dolandyrmak ugry boýunça aspirantura talyplary kabul etmäge başlady.

Bu aspirantura okuwy üçin 2024-2025-nji okuw ýylynda başlar. Munuň üçin Türki Döwletleriň Guramasyna agza döwletleri, Balkan we Afrika döwletleri üçin ýörite orunlar göz öňünde tutuldy.

Bu maksatnamadan peýdalanmak üçin ýüz tutmagyň ahyrky möhleti: 2024-nji ýylyň 28-nji iýuny.

Ýüz tutmak üçin link: https://www.sis.itu.edu.tr/duyuru_ekler/lisansustu/202510/lisanasustu-basvuru-en.php

Ýene-de okaň

Türkmen okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalarda 737 medal gazandy

Türkmenistanda täze rektorlar wezipä bellendi

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

Türkmenistan bilen Wengriýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer

Germaniýada talyp haky bilen okamak mümkinçiligi

105 ýaşynda Stenford uniwersitetiniň magistri boldy