JEMGYÝET

Ýewro-2024: Sweýsariýa ynamly ýeňiş gazandy

Düýn badalga alan futbol boýunça Ýewropa çempionatynda “A” toparçalardaky ilkinji duşuşyklar tamamlandy. Ýer eýeleri Germaniýa Şotlandiýany 5:1 hasabynda ýeňen bolsa, şu gün 18:00-da başlan duşuşykda Şweýsariýa Wengriýany 3:1 hasabynda utdy.

Germaniýanyň Köln şäherindäki “Raýn-Energi” stadionynda geçirilen duşuşykda Şweýsariýa Wengriýa garşy ynamly ýeňiş gazandy.

Şweýsariýanyň düzüminde 12-nji minutda Dua, 45-nji minutda Edişer we 90+3-nji minutda Embolo tapawutlandy. Wengriýanyň ýeke-täk goluny 66-njy minutda Warga öz adyna ýazdyrdy.

Ýene-de okaň

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

BMG-niň Baş sekretary türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Ata Watan Eserleri

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler