TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iPhone 11

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....

“Apple” kompaniýasynyň täze operasiýa ulgamy

ABŞ-da ýerleşýän tehnologiýa ägirdi “Apple” täze operasiýa ulgamy “iOS 14”-ni hödürledi. Onda iOS 14 bilen gelýän täze aýratynlyklar haýsylar? IOS 14 haýsy iPhone modellerinde ulanylyp...

Birinji çärýekde iň köp satylan smartfon

“Apple” kompaniýasynyň akylly telefony koronawirus pandemiýasyna garamazdan, iñ köp satylan telefonlaryñ arasynda birinji orny eýeledi. “Omdia” kompaniýasynyñ maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyñ birinji çärýeginde iñ köp...

Dünýäniň köp ulanylýan we köp satylýan akylly telefonlary

“Device Atlas” neşirinde dünýäde köp ulanylýan we köp satylýan akylly telefonlaryň sanawy belli edildi. 2020-nji ýylda iň köp ulanylýan akylly telefonlaryň biri “Apple” kompaniýasynyň 2016-njy...

Dünýäniň ilkinji goşa ekranly telewizory

Ata Watan Eserleri
“Hisense” kompaniýasy 8K durulykly dünýädäki ilkinji goşa ekranly telewizoryny köpçülige hödürledi. Goşmaça displeý gönüden-göni esasy ekranyň aşagynda ýerleşýär. Bu ýerde habarnamalary we degişli maglumatlary görkezmäge...

“iPhone 11”-iň esasy ratynlygy näme?

vepa
Şu ýylyň güýzünde satlyga çykarylmagyna garaşylýan”iPhone 11” modelleriniň esasy aýratynlygy üç öbýektden ybarat bolan inedördül kamera eýe bolmagydyr....