TEHNOLOGIÝA

“Huawei” öz ulagyny öndürmekçi

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagy özgerýär. Golaýda bu pudaga “Apple” kompaniýasy hem goşulýandygyny mälim edipdi we geljekde “Apple Car” awtoulagyny öndürjekdigi barada habar beripdi. Indi bolsa bu pudaga ýene-de bir tehnologiýa kompaniýasy girýär. “Reuters” habar gullugynyň habar bermegine görä, “Huawei” tehnologiýa kompaniýasy öz markasy bilen elektrik ulagyny satuwa çykarmaga taýýarlanýar. Häzirki wagtda “Huawei” kompaniýasy awtoulag öndürijisi bolan “Changan Automobile” we beýleki birnäçe öndürijiler bilen elektrik ulaglaryny öndürmek üçin önümçilik desgalaryny ulanmak barada gepleşikler alyp barýar. Ösýän elektrik ulag bazary tehnologiýa kompaniýalaryna uly gyzyklanma döredýär diýip, kompaniýanyň metbugat kätibi nygtaýar. “Huawei” kompaniýasy birnäçe ýyl bäri elektrik ulaglary üçin dürli tehnologiýalary öndürip gelýär.

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

 

Ýene-de okaň

Ilon Mask Türkiýede wekilhanasyny açdy

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi