TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Reuters

Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

Baş Redaktor
Saýtymyz Türkmenistan baradaky habarlary ýaýradýan saýtlaryň arasynda birinji we  Türkmenistandan girilen saýtlaryň arasynda üçünji orna ýerleşdi. Ýadyňyzda bolsa düýn saýtymyza ýörite habar ýerleşdiripdik we “Atavatan...

“Huawei” öz ulagyny öndürmekçi

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagy özgerýär. Golaýda bu pudaga “Apple” kompaniýasy hem goşulýandygyny mälim edipdi we geljekde “Apple Car” awtoulagyny öndürjekdigi barada habar beripdi....

Ýaponiýanyň mirasdüşer şazadasy belli boldy. Ol…

«Reuters» neşiriniň ýazmagyna görä, Ýaponiýanyň mirasdüşer şazadasy belli boldy. Has takygy, şazada Akisino tagtyň indiki eýesi hökmünde resmi ýagdaýda yglan edildi. Başda tagta mirasdüşerleriň sany...

Taryhda şu gün – 12-nji sentýabr

Baş Redaktor
Taryh özüniň gyzykly wakalaryna baý. Olary barmak basyp sanardan köp. Biz hem öz döredijilik toparymyz bilen “Taryhda şu gün” atly täze makalamyzy size yzygiderli ýetirmegi...

Hytaýda “iPhone” telefonlaryň satuwy dikeldilýär

Ata Watan Eserleri
“Reuters” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Apple” kompaniýasy mart aýynda Hytaýa takmynan 2,5 million “iPhone” telefonlaryny iberdi. Bu görkeziji fewral aýyndan 5 esse köpdür. Bu hem...