TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“iPad”

“Apple”-iň ulaglaryny hem görmek bolar

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli “Apple” kompaniýasy “iPhone”, “iPad” we “iMac” ýaly smartfondyr kompýuterleri satmakdan başga-da, öz önümleriniň gerimini has-da köpeltmek isleýär. Dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň biri bolan...

“Apple” kompaniýasynyň täze gulaklygy

Köplenç türgenler we oýunçylar tarapyndan ulanylýan aýlawly gulaklyklar, soňky döwürde gaty meşhur boldy. “Apple” kompaniýasy özüniň şeýle görnüşli gulaklygyny çykarjakdygy barada habar beripdi. Şonuň bilen...

“iPhone 12”-iň satuw senesi yglan edildi

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasynyň iň bir garaşylýan naýbaşy modelleriniň biri bolan “iPhone 12” akylly telefonlarynyň satuwa çykaryljak senesi yglan edildi. Bu akylly telefonlaryň öň satuwa çykarylmaly senesi...