TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“instagram”

Sosial media marketingine strategiki çemeleşmek zerurlygy

Islendik sosial platformany ulanýanlaryň azyndan 98% -i azyndan başga bir sosial ulgamy ulanýarlar. Käbir sosial ulgamlarda tomaşaçylaryň ep-esli gabat gelmegi hem bar. Mysal üçin, 16...

“Instagram”-yň täze şa zenany boldy

Ata Watan Eserleri
Iň ýaş özbaşdak milliarderleriň (Öz-özüni ýasaýan milliarder) sanawynda duran Kylie Jenner täze ada eýe boldy. Hakyky şow ýyldyzyndan işewür zenana geçen “Kylie Cosmetics” -iň eýesi,...

“Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp”: global näsazlyk

Baş Redaktor
Düýn agşamara (sagat 20:40) dünýäde milliardlarça adama täsir edýän ýagdaý emele geldi. Dünýäniň iň meşhur jemgyýetçilik torlary bolan “Instagram” we “Facebook”, şeýle hem habarlaşmak platformy...

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň meşhur akkuntlary

Soňky ýyllarda meşhur platformalaryň biri bolan “Twitter” jemgyýetçilik toruny işjeň ulanyjylaryň sany 67 million adama ýetdi. Ýylsaýyn bolsa bu platformanyň ulanyjy sany barha artýar. Platformadaky...

“Instagramyň” meşhur akkauntlary

Häzirki wagtda dünýäde iň meşhur jemgyýetçilik platformalaryň biri “Instagram” platformasy hasaplanylýar. Ýylsaýyn bu platformanyň ulanyjy sany artýar. “Ajans Press” agentliginiň habar bermegine görä, “Instagram” platformasynyň...

“Facebook” akylly sagat öndürmekçi

ABŞ-nyň “Facebook” jemgyýetçilik kompaniýasy özüniň akylly sagadyny çykarmak isleýär we häzirki wagtda onuň üstünde işleýär. Bu barada “Information” onlaýn neşiri habar berýär. Öndüriljek akylly sagat...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek buýsançlaryny...

Ronaldo “Instagramda”-da öňde

Dünýä belli meşhur futbolçy Kristiano ronaldo futbolda bolşy ýaly, sosial jemgyýetçilik torunda hem täze rekordyň eýesi boldy. Portugaliýaly ýyldyz futbolçy Ronaldonyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky yzarlaýjysynyň...

178 gün dowam eden şekilli aýdym

Amerikanyň meşhur aýdym-saz toparlarynyň biri bolan «Twenty One Pilots»-yň «Aladanyň derejesi» atly aýdymynyň şekilli görnüşleri taryhdaky iň uzyn şekilli aýdym hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi....

Dünýäde iň meşhur programma

“Sensor Tower” analitik kompaniýasy, kompvuter we “akylly” enjamlara göçürip almak we girdeji gazanmak arkaly iň gowy programmalaryň sanawyny kesgitledi. Kompaniýanyň habaryna görä, “WhatsApp” programmasy noýabr...