TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Verizon

Dünýäniň iň gymmat markalary

“Brand Finans” atly halkara markasyna baha beriş guramasy tarapyndan taýýarlanan “Dünýäniň iň gymmat 500 markasy-Global 500-2021” gözleg işlerini tamamlady. Gözleg işleriniň jemi boýunça “Apple” kompaniýasy...

Dünýäniň iň gymmat brendleri

Ata Watan Eserleri
“2020 BrandZ Top 100 Global” markalaryň sanawy täzelendi. Şoňa laýyklykda ABŞ-da ýerleşýän elektron söwda hasaplaýyş kompaniýasy bolan “Amazon” ýyllyk 32 göterim ösüş bilen 416 milliard...