TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

YouTube

10 günde 15 göterim ösüş : Atavatan TV YouTube

Baş Redaktor
“Atavatan TV YouTube” kanaly 10 günde 15 göterim ösdi. Kanalymyzyň agza sany soňky 10 günde 15 göterim artyp jemi 11 500 agzadan geçdi. Iň soňky...

Sosial media marketingine strategiki çemeleşmek zerurlygy

Islendik sosial platformany ulanýanlaryň azyndan 98% -i azyndan başga bir sosial ulgamy ulanýarlar. Käbir sosial ulgamlarda tomaşaçylaryň ep-esli gabat gelmegi hem bar. Mysal üçin, 16...

Adele “2022 BRIT” baýraklarynyň ýyldyzy boldy

Ata Watan Eserleri
Her ýyl Angliýada geçirilýän dabarada, aýdym-saz dünýäsiniň iň gowularyna berilýän “BRIT” baýraklary düýn Londonda täze eýelerine berildi. Dünýä belli Iňlis aýdymçysy Adele birden köp kategoriýada...

Dünýäde iň köp girdeji gazanan “YouTube” ýyldyzlary neşir edildi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylda “YouTube” -da iň köp girdeji gazanan döredijileriň sanawy aýan edildi. “YouTubers” 2021-nji ýylda takmynan 300 million dollar gazandy, bu bolsa geçen ýyl bilen...

“TikTok” täsir edijileri näçe pul gazanýarlar?

Hytaýyň “ByteDance” kompaniýasy tarapyndan işleýän “TikTok” -yň dünýäde 700 milliondan gowrak ulanyjysy bar. Meşhurlygy artýan wideo paýlaşma platformasy meşhur medeniýete täze hadysalary getirmegi dowam etdirýär....

“YouTuber”-ler aýda näçe pul gazanýar? “YouTube” -da özüne çekiji mazmun nädip öndürmeli?

Ata Watan Eserleri
Üýtgeýän tehnologiýalaryň we täze media platformalarynyň kömegi bilen indi her kim öz mazmunyny öndürip we paýlaşyp biler. Bu platformalaryň biri bolan “YouTube” -da mazmun öndürijileriniň...

Jemi 100 000 gezek tomaşa: “Ata Watan Ýyldyzlary” Show

Baş Redaktor
“Ata Watan Ýyldyzlary” show gepleşigi jemi 100.000 gezek tomaşa edildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň täze show gepleşigi bolan “Ata Watan Ýyldyzlary”  gepleşigine jemi 100 müň...

Emeli aň

Ata Watan Eserleri
Emeli aň, bu adam aňynyňky ýaly bir ýa-da birnäçe ukyby bolan kompýuter ulgamy hökmünde häsiýetlendirilip bilner. Bu ukyplara dile düşünmek, görüş duýgusy, öwrenmek, karar bermek...

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň meşhur akkuntlary

Soňky ýyllarda meşhur platformalaryň biri bolan “Twitter” jemgyýetçilik toruny işjeň ulanyjylaryň sany 67 million adama ýetdi. Ýylsaýyn bolsa bu platformanyň ulanyjy sany barha artýar. Platformadaky...

Täze filmlere garaşylýar

Amerikanyň “Warner Bros” kinokompaniýasy 2021-nji ýylda görkezilmegi meýilleşdirilýän 17 sany filminiň böleklerini özüniň “YouTube” ýaýlymynda ýerleşdiripdir. Olar: “Dýuna”, “Janyna kast ediş topary”, “Matrisa 4”, “Erkek...