TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oppo

OPPO we VIVO planşet öndürjekdiklerini habar berdi

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki planşet bazary gün-günden giňelmäge dowam edýär. Hytaýly iki sany telefon şereketleri OPPO we VIVO hem bu bazara giren şereketleriň arasynda öz ýerlerini alarlar. OPPO...

Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi

“Oppo” kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap“Oppo Find X3 Pro” atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon “Slaýdfon” diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň markasy we...

Hytaý kompaniýalary “Apple”-den ozdurdy

Dünýäniň telefon bazarynda Hytaýyň, Günorta Koreýanyň hem-de ABŞ-nyň kompaniýalary özara bäsleşýärler. Esasan hem, Günorta Koreýanyň “Samsung”, ABŞ-nyň “Apple” hem-de Hytaýyň “Huawei” kompaniýalarynyň arasynda bazarda has...

“Vivo” akylly sagadyny çykarar

Hytaýyň telefon öndürýän kompaniýalary akylly sagat önümçiligini giňeldýärler.Şu ýylyň başynda “Xiaomi Mi Watch” çykdy, soňra “Realme Watch” we “Oppo Watch” peýda boldy. “OnePlus” we “Vivo”...

“Huawei” bassyr 2 aýdyr birinji

Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy dünýäde smartfon satuwynda öňdeligi eýeleýär. Bu barada “TheElec” portaly habar berýär. Maý aýynyň görkezijileri boýunça hytaýly kompaniýanyň tutuş dünýä boýunça söwdasy 19,7...

Akylly telefonlaryň söwdasy pese gaçdy

“Gartner” kompaniýasynyň soňky seljermelerine laýyklykda, 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde akylly telefonlaryň söwdasy pese gaçdy. “COVID-19” pandemiýasy sebäpli Hytaýda bu ugurdaky önümçilik we söwda togtadyldy. Akylly...