TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Netflix

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük indi Rus dilinde! Türkmen, Iňlis, Türk dillerindäki ilkinji online akylly sözlük Makul Sözlük indi Rus dilinde hem hereket edýär. Indi Makul Sözlükden (www.makulsozluk.com) ...

Gazagystanda Internet ägirtlerine salgyt salnar

«Google», «Facebook», «Amazon», «Netflix» ýaly internet ägirtleri 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Gazagystanda işlemek üçin ýurduň hökümetine salgyt tölemeli bolar. Şunda «Google»-yň üsti bilen Gazagystanda harytlaryny...

Ispaniýa “Ýewropanyň Golliwudyna” öwrüler

Ispaniýanyň Premýer-ministri Pedro Sançes öz ýurduny “Ýewropanyň Golliwudyna” öwürmegi maksat edinýändigini belledi. Ol bu barada ABŞ-nyň Los-Anželes şäherine amala aşyran syýahatynda belläp geçdi. Ýurduň Ministrler Kabinetiniň ýolbaşçysy bu saparynyň çäklerinde...

2020-nji ýylyň iň gowy markalary yglan edildi

1974-nji ýylda esaslandyrylan, marka maslahat berýän marketing firmasy bolan “Interbrand”, 2020-nji ýyldaky iň gowy global markalarynyň sanawyny yglan etdi. Bu sanawyň ilkinji onlugynda tehnologiýa kompaniýalary...

“Bulutlar” filmi üçin howpsyz araçäkli gala görkezilişi

“Disney +” platformasynyň täze filmi bolan “Clouds” ýagny “Bulutlar” filminiň gala görkezilişi Nýu-Ýorkda geçirildi. “Clouds”-bu täze amerikan sazly drama filmi bolup, onuň reźissýory we prodýuseri...

Iň soňky rolundan pursatlar

Ata Watan Eserleri
Täze filmde Boseman surnaýçy hökmünde “aýdym-saz pudagyndaky talaplaryny paýlaşmagy ýüregine düwüpdi. “Netflix” Çadwik Boseman aradan çykandan soňra onuň iň soňky rolundaky suratlaryny paýlaşdy. 1920-nji ýyllarda...

Mişel Obama barada dokumental film dörediler

Ata Watan Eserleri
«Netflix» şu ýylyň 6-njy maýynda ABŞ-nyň 44-nji Prezidenti Barak Obamanyň aýaly Mişel Obama baradaky täze dokumental film tomaşaçylar üçin elýeterli boljakdygyny habar berýär. “Hollywood Reporter”...

«Netflix» dokumental filmleri «YouTube» kanalynda mugt goýýar

Häzirki wagtda öýde işleýän hem-de okaýan adamlar üçin «Netflix» özüniň döreden dokumental filmlerini «YouTube» kanalynda tölegsiz şekilde ulanyjylara hödürleýär. Bu bolsa okuwçylara hem-de mugallymlara öýde...