TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tehnologiýa

“CES 2022”-de hödürlenen tehniki önümler

Köp tehnologiýa kompaniýalary düýn ABŞ-da başlanan “CES 2022” ýarmarkasynda önümlerini mahabatlandyrýarlar. Şu wagta çenli ulanyjylara täze telefonlardan sürüjisiz traktorlara çenli köp önüm hödürlendi. Dünýäde öňdebaryjy...

“Apple” we “Samsung” ýakynda täze önümlerini tanyşdyrar

Ata Watan Eserleri
Tehnologiýa babatynda dünýäniň iki sany öňdebaryjy “Samsung” we “Apple” kompaniýalary özüniň öndüren täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabaralaryny aprel aýynyň ahyryna çenli geçirerler. Bularyň ikisiniň hem tanyşdyrylyş...

Tehnologiýa kompaniýasy maýa goýum goýýar

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagyna ägirt uly üns berilýär. Şol sanda hem tehnologiýa kompaniýalar bu pudaga gyzyklanma bildirip, eýýäm käbir kompaniýalar bilen bu taslamanyň...

Glen Gilmore: Türkmenistan mende ýakymly täsirler galdyran ýurt

Glen Gilmore –jemgyýetçilik media strategisti. Glen jemgyýetçilik mediada täsir ediji, şeýle hem syýahatçy bolup, onuň sanly marketing we tehnologiýa baradaky pikirlerine eýerýän uly onlaýn jemgyýeti...

“Huawei” öz ulagyny öndürmekçi

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagy özgerýär. Golaýda bu pudaga “Apple” kompaniýasy hem goşulýandygyny mälim edipdi we geljekde “Apple Car” awtoulagyny öndürjekdigi barada habar beripdi....

6 ýylda 100 firma satyn aldy

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk soňky 6 ýylda takmynan 100 sany kompaniýany satyn alandygyny habar berdi. “BBC” habar teleýaýlymynyň habaryna görä, Tim Kuk kompaniýanyň ýyllyk...

“Apple”-iň eplenýän telefony

Häzirki wagtda dünýäde tehnologiýa pudagyna köp üns berilýär. Her gün diýen ýaly, adamlary geň galdyryjy tehnologiýalar peýda bolýar. Birnäçe ýyllar mundan ozal, eplenýän telefonlar ulanyşa...

“Apple” planşet bazarynda öňdeligi eýeleýär

Ata Watan Eserleri
“IDC” kompaniýasynyň hünärmenleri 2020-nji ýylyň soňky çärýeginiň we umuman planşet tehnologiýasynyň bazaryndaky ýylyň netijelerini jemläpdirler. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde bu enjamlaryň 52,2...

Emeli aň bilen koronawirus bejergisi

Ata Watan Eserleri
Rus alymlary lukmanlara koronawirus keseli üçin iň amatly bejeriş tertibini saýlamaga kömek etjek emeli aň döredipdirler. Bu barada “RT” habar teleýaýlymy, Sankt-Peterburg maglumat tehnologiýalary, mehanika...

Telefonlar howadan zarýad alar

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy “Mi Air Charge” atly howa arkaly simsiz zarýad beriji tehnologiýasyny tanyşdyrdy. Kompaniýa enjamyň aýratynlyklary barada anyk maglumat bermeýär. Ýöne bu enjamyň nähili...