TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türgenler

Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan gatnaşjak türgenler belli boldy

vepa
Dzýudo boýunça halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamuradowa, agyr atletikaçylar Hojamuhammet Toýçyýew, Öwez Öwezow, Rejepbaý Rejebow, Polina Gurýewa, Kristina Şermetowa, ýeňil atletikaçy Mergen Mämmedow, suwda...

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu barada...

Konor Makgregor – Dastin Porýe tutluşygy

Ata Watan Eserleri
24-nji ýanwardan 25-nji ýanwara geçilýän gijede Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçiriler. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe...

“Apple” kompaniýasynyň täze gulaklygy

Köplenç türgenler we oýunçylar tarapyndan ulanylýan aýlawly gulaklyklar, soňky döwürde gaty meşhur boldy. “Apple” kompaniýasy özüniň şeýle görnüşli gulaklygyny çykarjakdygy barada habar beripdi. Şonuň bilen...

«Tokio Olimpiýa oýunlary» geçiriljek wagty mälim edildi

Ata Watan Eserleri
«Tokio 2020»  oýunlary türgenleriň şeýle hem ähli adamlaryň saglyk ýagdaýyny goramak maksady bilen indiki ýyla geçirilendigi hemmelere mälimdir. Halkara Olimpiýa oýunlar komitetiniň ýolbaşçylary 30-njy martda...