TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kosmos

“NASA”-nyň “Jeýms Webb” beýany

Ata Watan Eserleri
“NASA” tarapyndan kosmosdaky ýaşaýşy kesgitlemek üçin uçurylan 10 milliard dollarlyk “Jeýms Webb” teleskopynyň Gün galkanlary doly açyldy. “NASA”-nyň soňky beýanynda “Jeýms Webb”-iň kosmosdaky ornuna ýakynlaşýandygy...

Türkiýäniň ilkinji hemrasy “Grizu-263A” uçurylar

“Zonguldak Bülent Ecevit” uniwersitetiniň (BEU) inženerçilik fakultetiniň talyplaryndan ybarat bolan “Grizu-263” kosmos topary tarapyndan döredilen Türkiýäniň ilkinji jübüt hemrasy “Grizu-263A” 13-nji ýanwarda “SpaceX Falcon 9”...

Kosmosa çykan ýapon milliarderiň nobatdaky maksady

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýaly milliarder Ýusaku Maezawa kosmosa eden syýahatynyň dünýäde täze bir düşünje döredendigini we indiki maksadynyň Mariana çöketligine barmakdygyny aýtdy. Kosmos stansiýasynda kömekçisi Ýozo Hirano bilen...

“Jeýms Webb” kosmos teleskopynyň Gün galkany doly açyldy

Ata Watan Eserleri
“NASA” kompaniýasy tarapyndan kosmosdaky ýaşaýşy kesgitlemek üçin uçurylan 10 milliard dollarlyk “Jeýms Webb” teleskopynyň Gün galkanlary doly açyldy. ABŞ awiasiýa we kosmos gullugy, “Jeýms Webb”...

Marsyň ilkinji reňkli suraty we dikuçaryň üçünji uçuşy

ABŞ-nyň “NASA” awiasiýa we kosmos gullugy “Ingenuity” dikuçary uçuş wagtynda düşürilen Mars planetasynyň reňkli suratyny görkezdi. Suratda planetanyň üsti we “Perservance” marsohodyň geçen yzlary görünýär....

Dünýäniň iň beýik binasynda “Gagarin” hormatlandy

Düýn hem habar berişimiz ýaly, 12-nji aprelde Bütindünýä kosmonawtika güni bellenilip geçildi. Birleşen Arap Emirliklerinde hem kosmonawtika güni adaty ýagdaýda bellenilip geçildi. Kosmosa uçan ilkinji...

Köpleriň isleg bildirilen kosmos gämisi tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri
2004-nji ýylda esaslandyrylan Angliýanyň “Virgin Galactic” kompaniýasy, täze nesil kosmiki gämisini hödürledi. “VSS Imagine” atly bu täze kosmos gämisi adamlary kosmosa alyp gider we özüniň...

Kosmos maksatnamasyna gönükdirilýän serişdeler

Häzirki wagtda kosmos pudagy dünýäde köp agzalýan mowzuklaryň biri hasaplanylýar. Indi halkara kosmosa bekedine gitmek üçin ýörite syýahat hem gurnalýar. Halkara kosmos bekedi bilen bäş...

Türkiýe hem Aýa barýar

Ata Watan Eserleri
Kosmos pudagyny ösdürmegiň çäklerinde 2023-nji ýyla çenli Türkiýe Respublikasy Aýa kosmos gämisini ibermegi meýilleşdirýär diýip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan belledi. Prezident Ärdogan ýurduň milli...

Aýda ýiten golf topy tapyldy

Ata Watan Eserleri
Ýarym asyr mundan ozal Aýda ýitirilen golf topy tapylypdyr diýip, “BBC” habar gullugy habar berýär. 1971-nji ýylyň 5-nji fewralynda Amerikanyň “Apollon 14” atly kosmos gämisi...