TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýer planetasy

Köpleriň isleg bildirilen kosmos gämisi tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri
2004-nji ýylda esaslandyrylan Angliýanyň “Virgin Galactic” kompaniýasy, täze nesil kosmiki gämisini hödürledi. “VSS Imagine” atly bu täze kosmos gämisi adamlary kosmosa alyp gider we özüniň...

2021-nji ýyl gysga bolar

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň Ýork uniwersitetiniň professory Pol Delani “CTV” teleýaýlymynda “Siziň ertiriňiz” atly gepleşiginde Ýeriň tizligi güýçlendi, bu bolsa Ýeriň ýüzündäki wagty gysgaltdy diýip, belläp geçdi. Şeýle...