TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Rejep Taýyp Erdogan

Stambuldaky taryhy kinoteatr täzeden açyldy

Taryhy «Atlas» kinoteatrynyň we kino muzeýiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Stambula kino sungatynyň dünýä belli ýyldyzlarynyň birnäçesi geldi. Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi tarapyndan 2019...

Türkiýe we Russiýanyň bilelikdäki taslamasy

Ýakynda Türkiýede «Akguýy» atom elektrik stansiýanyň üçünji blogynyň gurluşygyna badalga berildi. Ol türk we rus hünärmenleri tarapyndan amala aşyrylýar. Täze gurluşygyň düýbüniň tutulyş dabarasyna Russiýa...

Türkiýe hem Aýa barýar

Ata Watan Eserleri
Kosmos pudagyny ösdürmegiň çäklerinde 2023-nji ýyla çenli Türkiýe Respublikasy Aýa kosmos gämisini ibermegi meýilleşdirýär diýip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan belledi. Prezident Ärdogan ýurduň milli...