TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Uçarmanlar

Köpleriň isleg bildirilen kosmos gämisi tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri
2004-nji ýylda esaslandyrylan Angliýanyň “Virgin Galactic” kompaniýasy, täze nesil kosmiki gämisini hödürledi. “VSS Imagine” atly bu täze kosmos gämisi adamlary kosmosa alyp gider we özüniň...

Russiýa we Wengriýa bilelikde uçar öndürer

Russiýanyň “Ilýuşin” kompaniýasy we Wengriýanyň awiasiýa inženerçiligi döwrebaplaşdyrylan “Il-103” atly uçaryny döretmek we köpçülikleýin önümçiligine başlamak barada şertnama baglaşdylar. Russiýa Federasiýasynyň Söwda we senagat ministrliginiň...

Dünýädäki adaty bolmadyk howa menzilleri

Biz hormatly okyjylarymyzy dünýäniň täsin ýerleri we binalary bilen tanyşdyrmagymyzy makul bildik. Şu nukdaýnazardan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan–turkmenistan.com saýtynyň agzybir işgärleri bolup, mähriban okyjylarymyzy dünýädäki adaty...