TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýuriý Gagarin

Aşgabatda Gagariniň heýkeli guruldy

Ýuriý Gagariniň kosmos giňişligine çykmagynyň 60 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda Ýuriý Gagariniň heýkeli açyldy. Ol Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Bilim, ylym we medeniýet bölüminiň çäklerinde...

Dünýäniň iň beýik binasynda “Gagarin” hormatlandy

Düýn hem habar berişimiz ýaly, 12-nji aprelde Bütindünýä kosmonawtika güni bellenilip geçildi. Birleşen Arap Emirliklerinde hem kosmonawtika güni adaty ýagdaýda bellenilip geçildi. Kosmosa uçan ilkinji...

Aşgabatda Ýuriý Gagariniň heýkeli oturdylar

Ata Watan Eserleri
12-nji aprelde tutuş dünýäde adamzadyň taryhyndaky iň möhüm wakalaryň biri, ýagny ilkinji kosmonawt-uçarman Ýuriý Alekseýewiç Gagariniň kosmos giňişligine çykan güni, şeýle hem kosmonawtika döwrüniň başlanan...