TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça uçar gatnawy

Baş Redaktor
Türkiýe -Türkmenistan ugurly ýene bir uçar gatnawy amala aşyrylýar. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda berilýän maglumata görä, şu ýylyň 1-nji maýynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry...

Aşgabatda Gagariniň heýkeli guruldy

Ýuriý Gagariniň kosmos giňişligine çykmagynyň 60 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda Ýuriý Gagariniň heýkeli açyldy. Ol Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Bilim, ylym we medeniýet bölüminiň çäklerinde...

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Ýolbaşçy...