TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wideo

10 günde 15 göterim ösüş : Atavatan TV YouTube

Baş Redaktor
“Atavatan TV YouTube” kanaly 10 günde 15 göterim ösdi. Kanalymyzyň agza sany soňky 10 günde 15 göterim artyp jemi 11 500 agzadan geçdi. Iň soňky...

Dünýäniň iň beýik binasynda “Gagarin” hormatlandy

Düýn hem habar berişimiz ýaly, 12-nji aprelde Bütindünýä kosmonawtika güni bellenilip geçildi. Birleşen Arap Emirliklerinde hem kosmonawtika güni adaty ýagdaýda bellenilip geçildi. Kosmosa uçan ilkinji...

Öýde saklap bolmaýan, degip bolmaýan pul

Oňa degip bolmaýar, öýde saklap bolmaýar, fiziki taýdan elläp bolmaýar, ýöne henizem alyp bolýar! Ýygnamak ýa-da maýa goýum üçin “NFT” atly düşünje ýygy-ýygydan köpçülikde agzalyp...

Marsdan ses ýazgylary kabul edildi

Ata Watan Eserleri
“NASA” guramasynyň bäşinji marsohody ilkinji gezek Mars planetasyndan sesleri üstünlikli ýazga geçirdi we ýerdäki maglumat alyş nokadyna ugratdy. Bu barada “NASA” guramasynyň ylmy bölüminiň başlygynyň...

Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi

“Oppo” kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap“Oppo Find X3 Pro” atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon “Slaýdfon” diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň markasy we...

“Apple Watch” sagady üçin täze kemer döredildi

“Wristcam” kompaniýasy Apple Watch sagatlary üçin ýörite ele dakylýan kemer döretdi. Bu kemeriň beýlekilerde tapawudy, onda Full HD wideo we 4K durulykda düşürip boljak 8...

“Instagram”: täze programmasy barada…

Ata Watan Eserleri
“Instagram” jemgyýetçilik tory-gysga möhletli wideo aýratynlygy bolan “Reels” programmasyny işe girizdi. “Reels” programmasy bilen adamlar ses, effektler we täze döredijilik gurallary arkaly 15 sekuntlyk wideo...