TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kemer

“Bentley” kompaniýasyndan sagat

vepa
“Bentley we Breitling” kompaniýasy ikisi bilelikde “Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition” atly sagadyny öndürdiler. Sagadyň bezegi geçen asyryň 40-njy ýyllarynyň “Breitling Premier”...

“Apple Watch” sagady üçin täze kemer döredildi

“Wristcam” kompaniýasy Apple Watch sagatlary üçin ýörite ele dakylýan kemer döretdi. Bu kemeriň beýlekilerde tapawudy, onda Full HD wideo we 4K durulykda düşürip boljak 8...