TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

serial

10 günde 15 göterim ösüş : Atavatan TV YouTube

Baş Redaktor
“Atavatan TV YouTube” kanaly 10 günde 15 göterim ösdi. Kanalymyzyň agza sany soňky 10 günde 15 göterim artyp jemi 11 500 agzadan geçdi. Iň soňky...

Stiwen Kingiň halaýan filmi

Dünýä belli ýazyjy Stiwen King iň gowy görýän filminiň Utopiýadygyny özüniň “Twitter” hasabynda yglan etdi. Utopiýa, uly ýaşlylar toparynyň taryhynyň garaňky döwrüniň wakalaryny gürrüň berýän...

“Amazon Prime”-dan gorkuly filmleriň sanawy

“Amazon Prime” öz tomaşaçylary üçin  has gowy akym hyzmatlaryndan biridir. Esasanam gorkuly filmi halaýanalr üçin Amazon Prime özüniň gorkuly filmlerini hödürleýär. Ine, olaryň iň gowy...

Oktýabr aýynyň iň meşhur seriallary

Haýsy seriýala tomaşa etjeklerine karar berip bilmeýänler üçin, “IMDb” öz sahypasynda daşary ýurt seriýallarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Filmler we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň...

“Matrix” filmindäki syrly äýnek

Baş Redaktor
1999-njy ýylda “Matrix” filmi çykanda, gahrymanlarynyň keşbi köpleriň ünsüni özüne çekdi. Sebäbi her kim “Matrix” äleminde gara äýnek dakýar. Öňde goýlan täze janköýer teoriýasy, äýnegi...

Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Meşhur aktýor Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy. Onuň aradan çykandygyny ozalky ýanýoldaşy “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi. Jon Kallahan 1992-nji ýyldan 2005-nji ýyla...