Tag : Türkmenistanhabar

MEDENIÝET

10 günde 15 göterim ösüş : Atavatan TV YouTube

Baş Redaktor
“Atavatan TV YouTube” kanaly 10 günde 15 göterim ösdi. Kanalymyzyň agza sany soňky 10 günde 15 göterim artyp jemi 11 500 agzadan geçdi. Iň soňky...
DÜNÝÄ

Seulda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna bagyşlanan Brifing

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna bagyşlanan brifing geçirildi. 2022-nji ýylyň 6-njy martynda geçirilen çärä Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň diplomatlary, şeýle hem bu...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Oglan atlary: Didar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öýe ýüzi düşen çaga’’ diýmek. Dinmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Muhammet pygamberiň dinini eýeriji’’...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Oglan atlary: Daniýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Akylly, bilimli, dana dost’’ diýmek. Daňatar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Daňdan doglan çaga’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Oglan atlary: Bezirgen- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Söwdagär’’ diýmek. Bähbit- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ene – atasyna bähbitli kömek etsin’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 25-nji fewral

Oglan atlary: Baky- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ömürlik we hemişe ýaşasyn’’ diýmek. Batyr- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Batyr ýürekli bolsun’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 24-nji fewral

Oglan atlary: Baýramgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan ogul uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek. Baaýramdurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 23-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Baýramgeldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda gelen oglan’’ diýmek. Baýramguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda doglan ogul’’ diýmek. Baýramgurban-bu...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 22-nji fewral

Oglan atlary: Baýnyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Dilenip alnan döwletli çaga’’ diýmek. Baýpolat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we jany hem...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 21-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Baýly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýlykly, döwletli ogul’’ diýmek. Baýmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we öwgüli ogul’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 20-nji fewral

Oglan atlary: Baýguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baý, döwletli ogul’’ diýmek. Baýgurban- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Gurban aýynda doglan döwletli ogul’’...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 19-njy fewral

Oglan atlary: Bazarguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bazar güni doglan ogul’’ diýmek. Bazarmyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bazar güni doglan ogul...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 18-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Badal- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Erjel’’ diýmek. Baetddin- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Diniň gymmatly sowgady, şöhlesi nury’’ diýmek. Bazar-...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 17-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Bagmät- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagly, daňylgy, bagy bek ogla Muhammede ýar bolsun, uzak ýaşasyn’’ diýmek. Bagtgeldi- bu at oglanlara dakylýan...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 16-njy fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Babahan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň han ogly’’ diýmek. Babaşir- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Uzak ýaşasyn we şir, ýolbars...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 15-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Babamyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň myradyny, arzuwyny hasyl eden ogul’’ diýmek. Babanazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň nazary...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 14-nji fewral

Oglan atlary: Babaguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň guly, hyzmatkäri’’ diýmek. Babagylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň ady dakylan ogul uzak...