TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

NFT

Moda tehnologiýa laýyk gelýär: “Metaverse” moda hepdeligi

Ata Watan Eserleri
Moda hepdeligi, uly kompaniýalaryň köpüsiniň wirtual ýer satyn alýan “Decentraland metaverse” wirtual hakykat platformasyndaky ägirt markalaryň gatnaşmagynda geçirildi. Ägirt uly markalar kolleksiýalaryny 70 sany kompaniýa...

Öýde saklap bolmaýan, degip bolmaýan pul

Oňa degip bolmaýar, öýde saklap bolmaýar, fiziki taýdan elläp bolmaýar, ýöne henizem alyp bolýar! Ýygnamak ýa-da maýa goýum üçin “NFT” atly düşünje ýygy-ýygydan köpçülikde agzalyp...