TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkiýe hem Aýa barýar

Kosmos pudagyny ösdürmegiň çäklerinde 2023-nji ýyla çenli Türkiýe Respublikasy Aýa kosmos gämisini ibermegi meýilleşdirýär diýip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan belledi. Prezident Ärdogan ýurduň milli kosmos maksatnamasyny hödürledi.

“Milli kosmos maksatnamasy boýunça esasy we iň möhüm maksadymyz, Respublikamyzyň döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli ilkinji gezek Aýa barmak isleýäris” diýip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň aýdan sözlerini türk metbugatynda giňden beýan edildi.

Şeýle hem Türkiýäniň Prezidenti halkara hyzmatdaşlygynyň çäginde geljekde kosmodrom gurmagy hem meýilleşdirýändiklerini belledi. Milli kosmos maksatnamasynyň çäklerinde kosmosa türk raýatyny ibermek hem göz öňünde tutulýar.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle