TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

milli

Elektron sporty boýunça bagtyňyzy synap görüň!

Türkmenistanyň milli elektron sport federasiýasy, Federasiýanyň kubogyny almak boýunça “Dota2 we Counter Strike: Global Offence” oýunlar ýaryşyna gatnaşmak üçin ýazylyşygyň başlandygyny habar berýär. 14 ýaşdan...

Türkiýe hem Aýa barýar

Ata Watan Eserleri
Kosmos pudagyny ösdürmegiň çäklerinde 2023-nji ýyla çenli Türkiýe Respublikasy Aýa kosmos gämisini ibermegi meýilleşdirýär diýip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan belledi. Prezident Ärdogan ýurduň milli...

1900-njy ýyllaryň süýjüsi

Ata Watan Eserleri
Awstraliýa milli kitaphanasynyñ hünärmenleri 120 ýyl saklanylan süýji gutusyny tapdylar. Gözlegçiler topary Awstraliýanyň şahyry, oba ýerlerinde goşgulary bilen meşhur bolan Endrýu Barton Patersonyň eserlerini öwrendiler....