TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

orbita

Köpleriň isleg bildirilen kosmos gämisi tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri
2004-nji ýylda esaslandyrylan Angliýanyň “Virgin Galactic” kompaniýasy, täze nesil kosmiki gämisini hödürledi. “VSS Imagine” atly bu täze kosmos gämisi adamlary kosmosa alyp gider we özüniň...

Kosmosdaky zibiller arassalanar

Ýewropa orbitadaky kosmos zibillerini arassalamagy göz öňünde tutýar. Munuň üçin 102 million dollar sarp ediler. Ýewropanyň Kosmos agentligi Şweýsariýanyň “ClearSpace SA” kompaniýasy bilen bu ugurda...

Internetiň tizligi üçin 60 emeli hemra

ABŞ-nyň “SpaceX” kompaniýasy “Starlink” internet emeli hemra torunyň bir bölegi hökmünde ýene-de 60 sany emeli hemrany kosmos giňişligine çykardy. Dünýä belli işewür Ilon Maskyň ýolbaşçylyk...