TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

energiýa

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Global pandemiýa döwründe energiýa sarp edilişi hem pese gaçty. Geçen ýyl dünýäde sarp edilen energiýa serişdeleriniň möçberi 2019-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 4,5 göterim pese gaçty....

S.Berdimuhamedow ÝB-niň ýörite wekilini kabul etdi

Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Piter Burian Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň...

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Hytaýa boljak sapary

Baş Redaktor
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň HHR-nyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web...

Dünýäniň iň ak reňk öndürildi we onuň peýdasy

ABŞ-nyň “Perdýu” jemgyýetçiliki uniwersitetiniň inženerleri dünýäniň iň ak reňkini öndürdiler. Täze materialy döredijiler bu boýagyň şöhlelendiriji häsiýetlerini ulanyp, binalary kondisionersiz sowadyp boljakdygyny belleýärler. Bu bolsa...

Türkmenistan Owganystanyň ösüşi üçin tagalla edýär

Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde “Aziýanyň ýüregi-Stambul prosesiniň” çäklerinde ministrler derejesindäki IX maslahaty geçirildi. Bu ýokary derejedäki maslahata Stambul prosesine goldaw berýän ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň...

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Ministrler syýasy-diplomatik, şeýle-de söwda-ykdysady we...

Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salman döwlet telewideniýesinde özüniň “The Line” taslamasyny yglan etdi. Bu taslamada ýurduň demirgazyk-günbatarynda howa şertlerine zyýan bermejek ekologiýa taýdan...

Ýaponiýa Ýewropada elektrik hereketlendirijilerini öndürer

Ata Watan Eserleri
Elektroawtoulaglar üçin hereketlendiriji öndürýän Ýaponiýanyň “Nidec” korporasiýasy, Hytaý döwletinde elektroawtoulaglar öndürýän zawody gurlandan soň, Serbiýa döwletinde täze zawodanyň taslamasyna 2 milliard dollar töweregi maýa goýum...

Aýa iberiljek ulag

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy we “JAXA” atly ýapon kosmos gözleg gullugy, halkara kosmos gözlegleri üçin döredilen ulagynyň adyny mälim etdi. “SpaceCom”-yň habarlaryna görä, “Lunar Cruiser” atly...