TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Akylly telefonlar

Bulut tehnologıýasyndan dropboks barada

Ata Watan Eserleri
Mundan birnäçe ýyl öň, kompýuterlerda faýllary tutmak üçin ýeterli ýer bolmaýardy. Iki sany diske bir faýl sygmaýardy. Gün saýyn ösen tehnologiýa netijesinde bir topar faýllary...

Ulanmak üçin amatly telefonlar

“AnTuTu” atly akylly telefonlaryň işleýşini ölçeýän seljeriş programmasy, ulanyjylar tarapyndan oňaýly seslenme döreden akylly telefonlaryň sanawyny çykardy. Baha bermegiň esasy bölegi öndürijilik däl-de, telefonyň ulanyş...

“Redmi” kompaniýasy täze telefonlaryny hödürlär

Hytaýyň “Redmi” kompaniýasy soňky wagtlarda telefon bazarynda üstünlikli netijeleri görkezmäge başarýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda bu kompaniýa “Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 5G...

Telefonlar howadan zarýad alar

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy “Mi Air Charge” atly howa arkaly simsiz zarýad beriji tehnologiýasyny tanyşdyrdy. Kompaniýa enjamyň aýratynlyklary barada anyk maglumat bermeýär. Ýöne bu enjamyň nähili...

2021-nji ýyl gysga bolar

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň Ýork uniwersitetiniň professory Pol Delani “CTV” teleýaýlymynda “Siziň ertiriňiz” atly gepleşiginde Ýeriň tizligi güýçlendi, bu bolsa Ýeriň ýüzündäki wagty gysgaltdy diýip, belläp geçdi. Şeýle...

Goňşymyzda hem smartfon öndürilip başlandy

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň Nawoýi şäheriniň senagat zolagynda ýerleşýän “Telecom Devices PRO LLC” kompaniýasy “Uzbekiston” atly akylly telefonlaryny öndürip başlady. Bu telefonyň ýady 64 GB ybarat bolup, Özbegistan...

Telefon bazarynyň öňdebaryjysy kim?

“Counterpoint Research” ylmy-barlag institutynyň maglumatlaryna görä, awgust aýynyň jemi boýunça akylly telefonlarynyň söwdasynda “Samsung” kompaniýasy birinji orny eýeledi. Koreýa Respublikasynyň kompaniýasynyň paýy 22% göterim artdy....

Arzan bahaly telefonlara isleg ýokarlanýar

Ata Watan Eserleri
Halkara maglumat korporasiýasynyň bilermenlerine görä, pandemiýadan soňra 2020-nji ýylyň ahyrynda dünýäde arzan bahaly akylly telefonlaryň isleginiň artmagyna garaşylýar diýip, “RIA Nowosti” habarlar gullugy salgylanyp habar...

Ulanylan telefonlaryň bazary

“Counterpoint Technology Market Research” hünärmenleri tarapyndan geçirilen seljermeler netijesinde, geçen ýyl ulanylan akylly telefonlar üçin dünýä bazarynyň üýtgemän galandygyny bellenilýär. Hasaplamalara görä, 2019-njy ýylda ikinji...

Hytaý kompaniýasynyň ykdysady görkezijileri

Ata Watan Eserleri
“Xiaomi Corporation” kompaniýasy 2020-nji ýylyñ birinji çärýeginiň netijelerini yglan etdi. Kompaniýanyñ girdejisi  49.7 milliard ýuana barabar boldy we geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, 13,6 göterim ýokarlandy....