TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Koreýa

Koreýa Respublikasynda türkmen sungat işgärleriniň döredijilik konserti geçirildi

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygy, şeýle hem Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Seul şäheriniň merkezinde...

“Samsung S22” fewral aýynda hödürlenjekdigi öňe sürülýär

“Samsung” kompaniýasynyň täze flagman “Galaxy S22” -niň taryhy metbugata ýaýrady. Günorta Koreýada öňe sürlen habarlara görä, telefon fewral aýynda hödürlener. Ine, “Samsung S22” hakda öňe...

9-njy martda saýlawlary geçirer

Günorta Koreýada 9-njy martda geçiriljek saýlawynyň öňüsyrasynda ýurduň gün tertibine “kelleşme” meselesi geldi.Prezidentlige dalaşgär Li Jae-myungyň saç dökülmegi we transplantasiýa bejergisiniň milli saglyk ätiýaçlandyryş maksatnamasy...

Seýitjan Mirzaýew hem «kiçi» bürünç medal gazandy

Türkmenistanly agyr atletikaçy Seýitjan Mirzaýew Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynda ştangany silterläp galdyrmak boýunça bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport...

Şu gün dünýä çempionatynda Seýitjan Mirzaýew ýaryşar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün biziň ildeşimiz Seýitjan Mirzaýew çykyş eder. Ol 61 kilograma çenli agram derejesiniň «A»...

“Samsung”: ilkinji gezek meýilnamasyna ýetip bilmedi

2020-nji ýylda “Samsung” kompaniýasy 300 million sany akylly telefonyny satyp bilmedi, emma bu görkezijini 2021-nji ýylda durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär diýip, metbugat neşirleri habar berýär. Mundan...

Türkmenistan Ýewraziýada halkara hyzmatdaşlygyna ýokary baha berýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Seul şäherinde göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça Halkara forumynda wideoýüzlenme bilen çykyş etdi. Foruma döwlet baştutanlary, görnükli syýasatşynaslar,...

Günorta Koreýanyň Oskar dalaşgäri belli boldy

2020-nji ýyldaky Oskar baýraklarynyň çempiony hökmünde Oskaryň taryhyna giren Günorta Koreýa indiki ýyl üçin hem Oskara dalaşgär görkeziljekdigini mälim etdi. Halkara Oskar baýragy üçin Koreýa...

Telefon bazarynyň öňdebaryjysy kim?

“Counterpoint Research” ylmy-barlag institutynyň maglumatlaryna görä, awgust aýynyň jemi boýunça akylly telefonlarynyň söwdasynda “Samsung” kompaniýasy birinji orny eýeledi. Koreýa Respublikasynyň kompaniýasynyň paýy 22% göterim artdy....

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...