TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sagatlar

Telefonlar howadan zarýad alar

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy “Mi Air Charge” atly howa arkaly simsiz zarýad beriji tehnologiýasyny tanyşdyrdy. Kompaniýa enjamyň aýratynlyklary barada anyk maglumat bermeýär. Ýöne bu enjamyň nähili...

Şaý-seplerde nähili mikroblaryň döreýändigini bilýäňizmi?

Ata Watan Eserleri
Ulanylan şaý-sepler we sagatlar boýunça “Est1897” kompaniýasy, adamlarda ulanylýan şaý-sepleriň arassalygy barada gözleg geçirdi. Gözleg üçin adamlaryň bir hepde bäri geýen düýbünden arassa sagatlaryny, ýüzüklerini...