Tag : täze

MEDENIÝET

BTS aýdym-saz topary suw markasyny satuwa çykardy

Günorta Koreýanyň pop aýdym-saz topary BTS, şu güne çenli köp sanly marka bilen hyzmatdaşlyk etdi we dürli-dürli aksesuarlardan oýunjaklara çenli birnäçe önüm öndürdi. Bu gezek...
TEHNOLOGIÝA

“Xiaomi” telefonlary näme üçin arzan?

Baş Redaktor
“Xiaomi” kompaniýasy häzirki wagtda ýörgünli geçýän “Mi” we “RedMi” telefonlary öndürýän kompaniýadyr. Ol Hytaýyň paýtagty Pekinde Leý Jun we onuň egindeşleri (hyzmatdaşlary) tarapyndan 2010-njy ýylyň...
TEHNOLOGIÝA

Hytaý kompaniýasynyň ykdysady görkezijileri

Ata Watan Eserleri
“Xiaomi Corporation” kompaniýasy 2020-nji ýylyñ birinji çärýeginiň netijelerini yglan etdi. Kompaniýanyñ girdejisi  49.7 milliard ýuana barabar boldy we geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, 13,6 göterim ýokarlandy....
JEMGYÝET

“7 depeden 7 yklyma” konserti maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň diwanynyň hemaýat bermeginde geçirilýän “7 depeden 7 yklyma” atly konsert maksatnamasynyň çäklerinde Oraza aýynyň we Oraza baýramçylygynyň çäklerinde dowam etdirilýär. “Covid-19” koronawirus...
TEHNOLOGIÝA

“Realme” kompaniýasynyň täze önümleri

Ata Watan Eserleri
Hytaýyñ belli “Realme” kompaniýasy satuwa özüniñ täze 8 önümini hödürlemek isleýär. Önümleriñ resmi tanyşdyrylyşy 25-nji maýda geçiriler. Bu tanyşdyrylyş onlaýn geçiriler. Köpçülige hödürlenjek täze önümleriñ...
TEHNOLOGIÝA

2020-nji ýylyň iň köp satylan telefonlary

Koronawirus pandemiýasy sebäpli akylly telefonlaryň satuwy hem azaldy. Angliýada iş alyp barýan “Canalys” kompaniýasy 2020-nji ýylyň ilkinji 3 aýynda iň köp satylan telefonlaryň görnüşleriniň sanawyny...
SPORT

Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty

Ata Watan Eserleri
Halkara Suw sportlary federasiýasy (FINA) 2021-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilen dünýä çempionatynyň 2022-nji ýyla geçirilendigini mälim etdi. Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylyň tomsunda Ýaponiýanyň...
SIZDEN GELENLER

ÝAGYŞ BARADA 15 HAKYKAT

Portugaliýada ýagyş sebäpli işden galýarlar. Para şäherinde adamlar ýagşa görä, sagadyň  wagtyny sazlaýarlar, sebäbi ol ýerde ýagyş günde şol bir wagtda ýagýar. “Darts” oýuny ýagyş...
TEHNOLOGIÝA

Ykjam telefonlaryňyzy arassalap duruň!

Ata Watan Eserleri
Tehnologiýalaryň ösen döwründe iň köp ulanylýan şahsy enjam ykjam telefonlardyr. Dünýä lukmançylygy käbir wiruslaryň we ýokanç keselleriň telefonlar arkaly hem ýokuşyp biljekdigini aýdýarlar. Şonuň üçin...
TEHNOLOGIÝA

«Microsoft» Windows 10 ulgamynyň täze görnüşini hödürlär

«Microsoft» kompaniýasy kompýuterleri Windows 10 ulgamynyň täze görnüşini şu ýylyň maý aýynda ulanyjylara ýetirer. Bu täze ulgama dürli üýtgeşmeler girizilen. Onda ses arkaly ýazmak we...
DÜNÝÄ

Rus alymlary koronawirusyň genetiki koduny kesgitlediler

Ata Watan Eserleri
Rus alymlary koronawirusyň genetiki koduny kodlaýandyklaryny habar berdiler. Bu maglumatlar esasynda derman we sanjym önümçiligi ýola goýlar. Russiýanyň “TASS” habar gullugynyň habaryna görä, Sankt-Peterburg şäherindäki...