TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwlet

Türkmenistan bilen BMGÖM-iň arasyndaky hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň arasynda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2020-nji ýyl üçin Hereketleriň...

Telefon bazarynyň öňdebaryjysy kim?

“Counterpoint Research” ylmy-barlag institutynyň maglumatlaryna görä, awgust aýynyň jemi boýunça akylly telefonlarynyň söwdasynda “Samsung” kompaniýasy birinji orny eýeledi. Koreýa Respublikasynyň kompaniýasynyň paýy 22% göterim artdy....

Halkara gatnaşyklarynda köp ulanylýan diplomatik adalgalar

Ata Watan Eserleri
Akkreditlemek – bir döwletiň hökümetiniň ýanynda başga bir döwletiň diplomatik wekilini bellemek we onuň öz wezipesine girişmek işidir. Akkreditlenmek diplomatik wekili hat arkaly aýratyn ygtyýarlar-ynanç...

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

Ata Watan Eserleri
 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy...

Türkmen Bılımınıň Gadym Bınýady – “Gut Hakda Bılım”

Dr. Berdi Saryyew
Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmek we dünýä derejesinde ýokary segitlere ýetirmek hem-de türkmen halkynyň ýaş neslini döwrebap ylym-bilimli etmek hakynda gije-gündiz alada edýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

vepa
Resminamalary ykrar etmek üçin olaryň eýeleri Türkmenistanyň jemgyýeti öwreniş we hünär ugruna degişli dersler boýunça Döwlet synaglaryny bellenen tertipde tabşyrýarlar....

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

vepa
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

vepa
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdiriji kabul edildi. Bu gözükdiriji Türkmenistanyň Bilim ministriniň...