TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýazyjylar

Halkara ýazyjylar güni

Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda dünýä edebiýatynyň altyn sahypalaryny taryhy eserleri, nowellalary, şeýle-de  goşgudyr – poemalary bilen bezeýän şahyrlarymyz , ýazyjylarymyz, umuman alanyňda edebiýat äleminiň ussatlary...

Türkmen Bılımınıň Gadym Bınýady – “Gut Hakda Bılım”

Dr. Berdi Saryyew
Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmek we dünýä derejesinde ýokary segitlere ýetirmek hem-de türkmen halkynyň ýaş neslini döwrebap ylym-bilimli etmek hakynda gije-gündiz alada edýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...