TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

okuw

Mekdep mugallymlary : Amerikada gysga wagtlyk okuw mümkinçiligi

Baş Redaktor
Tejribeli  mugallymlara we dolandyryjylara amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňňur göz ýetirmäge müminçilik berýän SUSI maksatnamasy resminamalary kabul edýär. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň...

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu...

Harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Şol bildirişde bellenilip geçilişi ýaly: 1. 2021-2022-nji okuw ýylynda...

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

vepa
Resminamalary ykrar etmek üçin olaryň eýeleri Türkmenistanyň jemgyýeti öwreniş we hünär ugruna degişli dersler boýunça Döwlet synaglaryny bellenen tertipde tabşyrýarlar....