Tag : Atawatan eserleri

SIZDEN GELENLER

Dünýäni düzetmek

Bir adam ýekşenbe güni bir hepdäniň ýadawlygyny çykarmak üçin ir säher bilen gazetini eline alyp, uzakly gün hiç zat etmän öýde oturmagy meýilleşdiripdir. Şol pursat...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitaplar olmasaydı ne olurdu?

Aslında her şey bir kitapla başlamıştır. Bildiğiniz gibi tarihimizi kitaplardan öğreniyoruz. İnsanlık ilk varoluşundan beri olan bilgiler hep çizilmiş, yazılmıştır. Zamanla yazılar toplanmış kitap haline...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap okumak neden önemli?

İnsanlar kitap okumaya neden bu kadar önem veriyorlar? Hammaddesi ağaçlar olan bu kağıt parçalarından yapılan kitaplarla insanların derdi ne? O kitaplarda ne buluyorlar da o...
JEMGYÝET

Türkmenistan-Özbegistan-Eýran arasynda ulag hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda “Türkmendemirýollary” agentliginde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýol ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri geçirildi....
JEMGYÝET

Ispaniýanyň “Typsa” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň hem-de Ispaniýanyň “TYPSA” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda wideo maslahaty geçirildi. Wideo maslahatyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap adamyň durmuşyny bezeýän serişde

1. Kitap adamy, adam dünýäni üýtgetýär. Adamy beýleki jandarlardan tapawutlandyrýan iň möhüm aýratynlyk, onuň pikirlenmek ukybydyr. Oýlanmak mehanizmini iýmitlendirýän zat okamakdyr. Her gün bir zat...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap-Ýaşaýşyň Gözbaşy

Ata Watan Eserleri
Kitap okan gullar magnydan dokdur — Magtymguly Pyragy «Bilim üznüksiz, dowamly, barha ýokarlygyna, belentlige ösýän bolmaly. Bilim ulgamy zynjyr ýaly biri-birine sepleşip gitmeli. Bir halkanyñ...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

Ata Watan Eserleri
 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap okamak – gymmatly hazyna

Adam üçin öwrenmegiň iň täsirli usuly okamakdyr. Kitap okamak arkaly adamlar bilimlerini we medeniýetini ösdürmäge mümkinçilik alýarlar. Kitap okamak durmuşyňyzdaky “boş wagt” düşünjesini aradan aýyrýar....
TEHNOLOGIÝA

“Samsungyň” akylly sagatlarynyň ýady 8GB bolar

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy  häzirki wagtda “Samsung Galaxy Watch” akylly sagadynyň täze görnüşiniň üstünde işleýär. Täze sagat SM-R840 / 845 we SM-R850 / 855 model...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap okumanın faydaları

Ata Watan Eserleri
İçerik. Kitap nedir? Neden kitap okumalıyız? Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Kitap okumanın faydaları nelerdir? Sonuç. Kitap nedir? Kitap hayattır, kitap iyi bir sessiz öğretmendir,...
MEDENIÝET

Täze filmiň temasy…

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň «Uzbekkino» milli agentligi ýurtda koronowirusyň peýda boluşy, onuň öňüni almak we bu kesele ýoluganlary bejermek bilen bagly işler hakynda film surata düşürmäge girişdi. Kinohronika...
JEMGYÝET

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyza zerur bolan kömegi bermek

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geçirilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu ýylyň...
ATAWATAN ESERLERİ

Iň Gowy Eserler Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan yglan edilen we şu wagt okyjylar tarapyndan baha berilýän “Üstünlik gazanmagyň ýollary” döredijilik bäsleşigine hödürlenen jemi 108  eser...