Tag : synag

BILIM

Gutardyş synaglaryň Soragnamalary :Türkmenistanyň Taryhy dersi

Baş Redaktor
Üstümizdäki ýylyň okuw ýyly tamamlanyp barýar. Häzirki döwürde 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň gutardyş synaglaryna taýýarlygyň çäklerinde biz Size Türkmenistanyň Umumybilim Berýän Orta Mekdepleriniň Ynsanperwerlik-durmuş...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Beýik Britaniýa sanjym etmäge başlady

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýada täze görnüşli koronawirusa garşy ilaty sanjym etmek işine girişild. Amerikanyň “Pfizer” kompaniýasyndan we nemes hyzmatdaşy “BioNTech” bilen oýlap tapylan koronawirus sanjymy, ilkinji bolup...
TEHNOLOGIÝA

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly tagallalar...
DÜNÝÄ

Tailandda koronowirusyň waksinasy synag edilýär

Tailandyň Çulalongkorn uniwersitetiniň lukmançylyk merkezi SARS-CoV-2 koronowirus waksinasyny syçanlarda synagdan geçirip gördi. «Bu synag örän üstünlikli geçdi» diýip, onuň netijesi barada ýurduň döwrebap bilim, saglyk...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

Ata Watan Eserleri
 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy...