TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hökümet baştutanynyň ýa-da uly döwlet işgäriniň hemişelik bolýan ýeri.

Halkara gatnaşyklarynda köp ulanylýan diplomatik adalgalar

Ata Watan Eserleri
Akkreditlemek – bir döwletiň hökümetiniň ýanynda başga bir döwletiň diplomatik wekilini bellemek we onuň öz wezipesine girişmek işidir. Akkreditlenmek diplomatik wekili hat arkaly aýratyn ygtyýarlar-ynanç...