TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ylym-bilim

Türkmen Bılımınıň Gadym Bınýady – “Gut Hakda Bılım”

Dr. Berdi Saryyew
Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmek we dünýä derejesinde ýokary segitlere ýetirmek hem-de türkmen halkynyň ýaş neslini döwrebap ylym-bilimli etmek hakynda gije-gündiz alada edýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýetiniň beýik maksatlary

vepa
Golaýda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýeti döredildi. Bu jemgyýetiň döredilmeginiň maksady Türkiýe Respublikasyndaky türkmenistanlylaryň arasyndaky jebisligi hem-de raýdaşlygy has-da berkitmekden ybaratdyr....

Rowaçlyk Gündogaryň türkmen edebiýatyndaky milli pelsepe

vepa
“Rowaçlyk” – Gündogaryň türkmen nusgawy şygryýetinde özboluşly bir milli çeperçilik serişdesi hökmünde ulanylan “bazar” pelsepesiniň şahyrana dilde obrazly aňladylyşydyr. Munuň, hut şeýledigini bolsa, Seýit Nesiminiň...