TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Google garaňky şekile eýe bolar

Akylly telefonlarynda giňden peýdalanylýan gözleg programmasy hasaplanýan Google şu hepdäniň ahyrynda gijelerine garaňky usulda ulanmak hyzmaty giriziler. Bu hyzmat Android 10 we iOS 12, 13 ulgamy bilen işleýän telefonlary üçin niýetlenendir. Ýöne ulanyjylar şu hepdäniň ahyryna Google programmasyny täze görnüşini ýüklemeli bolar. Google kompaniýasy bu hyzmaty ulanyjylara ýetirmek üçin birnäçe wagtyny sarp etdi. Indi kompaniýanyň işgärleri Google Calendar we Google Fit programmalarynda garaňky usuly girizmegi maksat edinýärler. Google-iň garaňky usuly akylly telefonlaryň zarýadyny tygşytlamaga kömek eder. Bu usulda Google programmasy täze dizaýna eýe bolar.

 

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle