TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Arzan bahaly telefonlara isleg ýokarlanýar

Halkara maglumat korporasiýasynyň bilermenlerine görä, pandemiýadan soňra 2020-nji ýylyň ahyrynda dünýäde arzan bahaly akylly telefonlaryň isleginiň artmagyna garaşylýar diýip, “RIA Nowosti” habarlar gullugy salgylanyp habar berýär. Durnuksyz ykdysady ýagdaýyň çäginde dünýädäki we şol sanda ösen ýurtlardaky alyjylar 100-400 dollar aralygynda akylly telefonlaryny satyn almagy makul bildiler. Şeýle telefonlaryň 60% göterimini isleg bildirýänligi we 2020-nji ýylyň ahyryna çenli telefonlaryň paýy artyp biljekdigini habar berdiler. Mundan daşary 2020-nji ýylyň ahyryna çenli 422 milliard dollar pul möçberinde akylly telefonlar satylar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle