TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

eksport

Ýurdumyzda söwda ulgamynyň kämilleşmegi

Ata Watan Eserleri
Milli Liderimiz: «Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek boýunça mümkinçilikleri döretmek işlerini çaltlandyrmagy, şeýle hem içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän...

Goňşymyzda hem smartfon öndürilip başlandy

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň Nawoýi şäheriniň senagat zolagynda ýerleşýän “Telecom Devices PRO LLC” kompaniýasy “Uzbekiston” atly akylly telefonlaryny öndürip başlady. Bu telefonyň ýady 64 GB ybarat bolup, Özbegistan...

Türk çaýynyň eksporty

Türkiýäniň Gündogar Gara deňiz sebitiniň eksportçylary birleşmesiniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýanwar we noýabr aýlary aralygynda Türkiýe döwleti 4 müň 135 tonna türk çaýyny eksport...

Türkmen dokma önümleriniň Russiýa eksporty

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport mümkinçilikleri we importa bolan islegleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Söwda-Senagat edaralarynyň wekilleriniň arasynda...

Eýranda alýuminiý toplumy açyldy

Ata Watan Eserleri
Eýranda Günorta Aziýada iň uly alýuminiý toplumy boljak  «South Aluminum Complex-iň» birinji tapgyry açylyp, ulanmaga berildi.  Şeýlelikde, toplum birinji tapgyrda her gije-gündizde 120 tonna alýuminiý...

Türkmen telekeçileri üçin eksport seminary

vepa
Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň wekilleri üçin eksport meseleleri boýunça okuw seminaryny guraýar. 3 gün dowam etjek “Söwdanyň maliýeleşdirilmegi hem-de...