TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ulanylan telefonlaryň bazary

“Counterpoint Technology Market Research” hünärmenleri tarapyndan geçirilen seljermeler netijesinde, geçen ýyl ulanylan akylly telefonlar üçin dünýä bazarynyň üýtgemän galandygyny bellenilýär.

Hasaplamalara görä, 2019-njy ýylda ikinji bazarda 137 milliondan gowrak “akylly” ykjam enjamlar satyldy. Bu 2018-nji ýyldaky netijeden takmynan 1% az. Ulanylan akylly telefonlara isleg, şeýle enjamlaryň täze görnüşlerden ep-esli arzan bolup biljekdigi sebäpli gaty ýokary bolmagynda galýar.

Akylly telefonlaryň ikinji bazarynda “Apple” we “Samsung” -yň artykmaçlyk edýändigi bellenildi.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle