TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

manyly sozler kartinka 2021

Ýagşylyk-ýamanlyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Ata-babalarymyz tarapyndan döredilen nakyllarymyzy dünýä halk köpçüligine Iňlis dilinde ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda, Agzybirlik baradaky, Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda, ...

Bäsleşik: Eserleri hödürlemek üçin soňky mümkinçilikler

Baş Redaktor
Emeli aň, startup, bulut tehnologiýasy we umuman alanyňda sanly ulgam bilen baglanyşykly iň gowy eserleriň saýlanyp alynjagy we jemi 30 sany pul baýraklarynyň eýesini tapjagy...

Ýaponiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada...

At-bedew hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Türkmen nakyllaryny Iňlis dilinde Size ýetirmäge dowam edýäris. Mälim bolşy ýaly Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge...

Akyl we akyllylyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

«Таliban» hereketiniň Balh welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Baş Redaktor
Düýn ýagny 18-nji awgustda Türkmenistanyň Mazari-Şerif şäherindäki Baş konsuly «Таliban» hereketiniň Balh welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar....

«Таliban» hereketiniň Hyrat welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Baş Redaktor
Düýn ýagny 18-nji awgustda Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki Baş konsuly «Таliban» hereketiniň Hyrat welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habarynda...

Adam we adamkärçilik mertebeleri hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Zähmet, hünär, kesp-kär hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary  we Agzybirlik...

Ýaş döredijileriň ýürek owazy

Baş Redaktor
Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan “Arkadagyň ylhamyndan nurlanan — Aziýanyň merjeni sen, Aşgabat” atly goşgular ýygyndysy neşir edildi. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň döredijilik bilen...