TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Mazari-Şerif şäherindäki Baş konsuly

«Таliban» hereketiniň Balh welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Baş Redaktor
Düýn ýagny 18-nji awgustda Türkmenistanyň Mazari-Şerif şäherindäki Baş konsuly «Таliban» hereketiniň Balh welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar....