TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

komissiýa şertnamasy

Ulag serişdeleriniň komission söwdasy barada üýtgetmeler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň çäginde ulag serişdeleriniň komission söwdasynyň Tertibini tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň 2014-nji ýylyň 8-nji maýynda çykaran 49-Ö belgili buýrugynda käbir üýtgetmeler kabul edildi....