SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat: hepdede 16 uçar gatnawy ýerine ýetiriler

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň habar bermegine görä, tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanýandygy göz öňünde tutulyp, “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2024-nji ýylyň iýun aýynyň 1-den raýatlarymyzyň rahat dynç almak we syýahat etmek üçin, dürli isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen:

 Aşgabat – Türkmenbaşy – Aşgabat

ugurlar boýunça gatnawlaryň sanynyň köpeldilendigini, şeýle-de welaýatlarymyzyň Halkara howa menzillerinden ýerine ýetirilýän gatnawlarda täze ugurlar boýunça gatnawlaryň ýola goýulandygyny, has takygy:

Türkmenbaşy – Türkmenabat – Türkmenbaşy;
Türkmenbaşy – Daşoguz – Türkmenbaşy;
Türkmenbaşy – Mary – Türkmenbaşy.

ugurlar boýunça gatnawlaryň ýola goýulandygyny mälim edilýär.

Ýokarda görkezilen ugurlar boýunça sanly ulgam arkaly türkmenistanairlines.tm web sahypasy we mobil goşundysyny ullanmak bilen awiabiletleri satyn almak bolar.

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň habar bermegine görä, Aşgabat – Türkmenbaşy – Aşgabat ugry boýunça ýerine ýetirilýän gatnawlaryň sany hepdede 16 gatnawa çenli artdyryldy.

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentligi «Сargolux» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

Türkmen suratçy Türkiýedäki foto sammite gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Dünýäde ilkinji emeli intellekt hassahana açylýar

Aşgabat — Awaza ugry boýunça awtobus gatnawlarynyň petekleri onlaýn satuwa çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýat köpugurly hassahanasyna gemodializ enjamynyň ikisi sowgat berildi

1-nji iýundan Aşgabat bilen Awazanyň arasynda awtobus gatnawy ýola goýlar

Ata Watan Eserleri