TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze fotolar

Täze gatnaw: Teke bazar – Türkmen döwlet medeniýet instituty

Baş Redaktor
“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy “Teke bazar – Türkmen döwlet medeniýet instituty” täze açylan ugur boýunça habar berýär.  Kärhananyň web saýtynda bellenişine görä, “Türkmenawtolaglary”...

Green Card (Grin Kard) boýunça resminamalar haçan kabul edilip başlanýar?

Baş Redaktor
Green Card meýilnamasy boýunça resminamalar kabul edişlik ýakynda başlaýar.  Mälim bolşy ýaly her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda...

Foto Habar: Dabaraly harby ýörişden pursatlar

Baş Redaktor
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet münberiniň toplumynda baýramçylyk dabarasy geçirilýär.  Baýramçylyk dabarasynyň çäklerinde  Türkmen esgerleriniň dabaraly harby ýöreýişinden foto pursatlary Size ýetirýäris....

Şanly Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaraly ýöriş

Baş Redaktor
Şu gün Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli...

Edep-terbiýe, garyndaşlyk hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Türkmen nakyllaryny  dünýä halk köpçüligine Iňlis dilinde ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda, Agzybirlik baradaky, Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda,  Zähmet, hünär,...

Fotohabarçy Ýuriý Iwanowiç Şkurini ýatlap…

Baş Redaktor
Gazet, ilkinji nobatda, onuň indiki sanynyň üstünde işleýän adamlar: baş redaktor, galamgärler, surat habarçylary, ýalňyş düzedijiler, harp ýygyjylar we beýlekilerdir. Adatça, olaryň iş gününiň belli...

Howaýy maglumatlar barada

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda şeýle diýilýär “Daşary ýurtlaryň käbir köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasynyň binasynyň golaýynda partlaýjy enjamlar ýüze çykarylan...

Ýaponiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada...

Akyl we akyllylyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...

Olimpiýa medalynyň eýesi Polina Gurýewa sylaglandy

Baş Redaktor
Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilýän tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan döwletimize wekilçilik eden Polina Gurýewa 59 kilogram agrama çenli ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy. Türkmenistanyň Olimpiýa...