TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

turkmen habarlar

Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-da gysga möhletli okuw

Baş Redaktor
Häzirki wagtda “Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasynyň “Daşky gurşaw meseleleri” boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalary kabul etmek dowam edýär. ABŞ-nyň...

Çagalary döwlet umumybilim edaralarla kabul etmegiň tertibi nähilli?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Çagalary döwlet umumybilim edaralaryna kabul etmegiň Tertib tassyklandy. Bu Tertip, Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda çykaran 322 belgili  Buýrugy...

THY: Dekabrda adaty uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrýar

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy,  2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap Türkmenistan ugurly adaty uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrýar. “Türk howa ýollary” awiakompaniýasyndan Atavatan TV You Tube...

Moskwa we Kazan: Noýabr we dekabr aýy üçin uçuş meýilnamasy

Baş Redaktor
“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň   Noýabr aýyndan başlap  Dekabr aýynyň soňuna çenli Russiýa ugry boýunça uçar gatnawlarynyň meýilnamasy mälim edildi. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Rusisýa Federasiýasyndaky internet saýtyndaky...

Türk howa ýollary: Ilkinji adaty uçar gatnawyny şu gün amala aşyrýar

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy, Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugruna global pandemiýadan soňraky ilkinji adaty uçar gatnawyny şugün amala aşyrýar.  Öň hem habar berişimiz ýaly, “Türk howa ýollary”...

Halk Maslahatynyň Başlygynyň Koreýa Respublikasy sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” Hyzmatdaşlyk forumynyň 15-nji mejlisine gatnaşmak üçin Koreýa Respublikasynda...

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasynyň Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça adaty gatnawlarynyň biletleri satylyp başlandy. Mälim bolşy ýaly, THY 2022-nji ýylyň 2-nji noýabryndan başlap Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça...

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy hem adaty uçar gatnawlaryna başlaýar

Baş Redaktor
Türkmenistan global pandemiýadan soňra adaty uçar gatnawlarynyň ugruny yzygiderli artdyryp gelýär.  Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda “Türkmenistan” awiakompaniýasy Stambul ugruna adaty uçar gatnawlaryna...

“S7” awiakompaniýasy: Türkmenistana ilkinji adaty gatnawy amala aşyrdy

Baş Redaktor
Russiýa Federasiýasynyň “S7” awiakompaniýasy Tükrmenistana  ilkinji adaty uçar gatnawlaryna başlady. Öň Size habar berişimiz ýaly,  şu ýylyň 17-nji oktýabryndan “S7” awiakompaniýasy  Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça adaty...

Belarus ugruna adaty uçar gatnawlary başlaýar: haýsy ugurlara dowam edýär?

Baş Redaktor
Belarus ugruna adaty uçar gatnawlary şugün başlaýar. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Türkmenistan-Belarus ugruna adaty uçar gatnawlaryna 2022-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda başlaýar.  Biletiň bahasy, Türkmenistan – Belarus ugruna...