TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

online krossword

Sowgatly Krossword bäsleşigi yglan ediler

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa  ýakynda “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigini geçiripdik. Şonda online krosswordyň dogry jogaplaryny ilkinji bolup doly we dogry bilen 5 agzamyza pul baýraklaryny beripdik. Ýakynda...

Atavatan Krosswordy ilkinji bolup Çözüň: Sowgady utuň!

Baş Redaktor
Türkmen dilindäki ilkinji online krossword sahypasy bolan Atavatan Krossword  sowgatly bäsleşik yglan edýär. Bäsleşigiň şerti aňsat we bäsleşik online tertipde geçýär. Bäsleşik 13.05.2021 senesinde Oraza...

“Makul Puzzle” : Wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň!

Baş Redaktor
Onlaýn oýun oýnamak käbir ýagdaýda wagtyňy biderek sarp etmek, esasan hem ýaşlary özlerini geljege taýýarlan wagtynda ösüş ýagdaýyna zyýan ýetirip biler. Emma  käbir onlaýn oýunlar ...